کامپیوتر

کارشناسی:

            مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

کارشناسی ناپیوسته:

            مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد:

            مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

اعضای هئیت علمی این گروه:

 

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی
1 مهدی یدالهی مربی
2 تورج محمدپور مربی
3 ابوالفضل اکبری مربی
4 امید پناه مربی
5 ذبیح اله احمدپور مربی
6 حمید توکلایی مربی
7 میثم محمدی مربی
8 علی خسروزاده مربی
9 سید وحید جلالی مربی
10 سید محمد مهدی حسنی مربی