معرفی دانشکده

                                                       

دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی در سال 1384 در چارچوب تشکیلات جدید، آغاز به کار کرد، در حالی که بعضی از رشته های آن به قدمت این واحد دانشگاهی می باشد. این دانشکده اینک دارای 9 گروه آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و تاکنون تعداد زیادی از دانشجویان مقاطع گوناگون فارغ التحصیل شده و جذب دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و مراکز اداری کشور گردیده اند. این دانشکده همواره کوشیده است به کمک برجسته ترین استادان و فارغ التحصیلان سطح کیفی آموزش را، در چارچوب برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی، ارتقاء بخشد و پایان نامه های دانشجویی را در جهت پاسخ گویی به نیازهای نظری - عملی کشور در زمینه های مرتبط، سوق دهد